Grāmatu izstāde “Vārdnīcu labirints”

Malnavas koledžā no 14. līdz 18.oktobrim notiks Valodu nedēļa. Bibliotēka šo pasākumu nolēma atbalstīt, izveidojot dažādu vārdnīcu izstādi. Tajā var apskatīt skaidrojošās vārdnīcas, piemēram, “Jēdzieni un termini”, “Senvārdu vārdnīca”, “Sinonīmu vārdnīca”, “Ilustrētā svešvārdu vārdnīca” un citas. Katram būtu jāizpēta “Latviešu personvārdu vārdnīca”, “Latvijas apdzīvoto vietu un to

iedzīvotāju nosaukumi”, “Latviešuuzvārdi. Latgale” un jāatrod ziņas par sevi, savu uzvārdu vai apdzīvoto vietu.
Plaši pārstāvēts tulkojošo vārdnīcu klāsts: divās, trijās vai pat četrās valodās. Tās palīdz apgūt svešvalodas. Interesantas vārdnīcas ir “Ilustrēts automobilis četrās valodās”, “Jaunā autotehnisko terminu vārdnīca četrās valodās”, “Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca angļu- latviešu valodā” u.c.
Izstādē apskatāmas arī mākslīgās valodas “Esperanto” un mirušās latīņu valodas vārdnīcas.