BIBLIOTĒKA ATVĒRTA LASĪTĀJIEM

Pirmdien 10.30-17.00


Otrdien 8.00-17.00

Trešdien 8.00-17.00

Ceturtdien 8.00-17.00

Piektdien 8.00-14.00