Ar pēdējiem rudens zied izskan pirmais izlaidums šajā mācību gadā.

1.novembrī 2.v finanšu darbinieku izlaidums noritēja sirsnīgā un draudzīgā gaisotnē. Paldies audzinātājai Ritai Žukai par ieguldīto darbu jaunatnes audzināšanā.