Amata konkurss

Amata konkurss


Malnavas koledža izsludina atklātu konkursu uz Malnavas koledžas jurista amatu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:

– Koledžas juridisko dokumentu sagatavošana un saņemto dokumentu juridiska izvērtēšana, kā arī līgumu noslēgšanas un kontroles nodrošināšana

Prasības pretendentiem/-ēm:


– Augstākā izglītība (bakalaurs/maģistrs) un 5.kvalifikācijas līmenis tiesību zinātnē

– Pieredze juridiskajā darbā, t.sk. līgumu izstrādē, vismaz divi gadi.

Pieredze iepirkumu jomā vismaz divi gadi.

Pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē vismaz viens gads.-

zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

– vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) zināšana līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

– prezentācijas, sadarbības un komunikācijas prasmes

– vēlama pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā, to starp projektu vadībā

Iesniedzamie dokumenti:

– pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta profesionālā pieredze, (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta pieredze , konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes)

– Curriculum Vitae (CV) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai)

– izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā)

Pretendentiem/-ēm pieteikties 15 (piecpadsmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas, iesniedzamos dokumentus:

– nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Malnavas koledžā (Kļavu iela 17, 60. kabinets, LV-5750

– nosūtot uz e-pasta adresi malnavaskol@inbox.lv ar norādi “Malnavas koledžas jurists”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs šādi:

– 1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana,

– 2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

Pēc konkursa 1. kārtas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa nākamajai kārtai. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Malnavas koledža informē, ka:

– jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi,

– iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Malnavas koledža

Tālr. uzziņām 65733212.