2.finanšu darbinieku un augkopības tehniķu kurss, Lāčplēša dienas pēcpusdienā, veica nedēļas Labo darbu.

Sakopa aizsaulē aizgājušo skolotāju kapu kopiņas, uzlika ziedus un iededzināja svecītes. Lai sildās dvēseles! Paldies audzinātājai Mārītei Valeniecei un jauniešiem!