14.JŪNIJS- ATCERES UN SĒRU DIENA

14.JŪNIJS- ATCERES UN SĒRU DIENA

            Kopš 1941.gada 14.jūnija Latvijas iedzīvotāju pirmās masveida deportācijas pagājuši 80 gadi. Naktī uz 14.jūniju tika īstenota specifiska padomju politiskā terora akcija- iedzīvotāju piespiedu pārvietošana un Sibīriju, galējiem ziemeļiem, Kazahstānu. Tika izsūtīti “sociāli bīstami elementi”: Latvijas policisti, virsnieki, robežsargi, aizsargi, politiskie aktīvisti, rūpnieki, tirgotāji. Pat formāli netika meklēti nekādi iegansti, deportācija skāra ne tikai konkrēto personu, bet arī ģimenes locekļus, tajā skaitā mazus bērnus un sirmgalvjus. Valsts arhīvā apkopotas ziņas par 15 424 represētajiem no visiem apriņķiem. Vairāk nekā 6000 deportēto gāja bojā izsūtījumā.

            Bibliotēkā organizēta šim nežēlīgajam, no tautas atmiņas neizdzēšamajam notikumam veltīta literatūras izstāde. Tajā zinātniski darbi, ko sagatavojuši vēsturnieki, dokumentālie darbi, represēto atmiņu grāmatas. Īpaši nozīmīga ir Dz.Gekas sastādītā grāmata divos sējumos “Sibīrijas bērni”,- nevainīgie, nosalušie, nomirušie badā, zaudējušie savus tuviniekus, izdzīvojušie- uzskaitīti šajā fundamentālajā darbā. Tāpat var iepazīties ar deportēto Kārsavas apriņķa iedzīvotāju sarakstu.

            Ir nomainījušās paaudzes, bet šī nozieguma pret Latvijas tautu atceres diena aizvien daudzās ģimenēs ir asaru, sēru un atmiņu diena.