Malnavas koledžas profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2018./2019. mācību gadu

Materiālus var apskatīt  šeit: