Aktualitātes

 • 15/01/2021
  BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

  Malnavas koledžā notiek pieteikšanās profesionālās pilnveides kursiem “BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA” (Licence Nr. P – 14238 izdota 2016. gada 14. jūlijā) 180 stundu apjomā.

  Mācību sākums: 2021. gada 29. janvārī
  Mācību ilgums: trīs – četri mēneši, nodarbības notiek piektdienās un sestdienās.
  Mācību maksa:180.00 EUR
  Mācību noslēgumā dalībnieki saņems valsts atzītu izglītības dokumentu – Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.
  Lūdzam iepriekš pieteikt savu piedalīšanos mācībās:
  zvanot pa tālruni +371 65733274
  aipildot anketu https://ej.uz/biomk

  Lasīt vairāk
 • 20/11/2020
  Jaunieši iegūst traktortehnikas tiesības

  19.novembrī, ievērojot drošības pasākumus, traktortehnikas tiesības ieguva seši jaunieši.

  Lasīt vairāk
 • 12/11/2020
  2.finanšu darbinieku un augkopības tehniķu kurss, Lāčplēša dienas pēcpusdienā, veica nedēļas Labo darbu.

  Sakopa aizsaulē aizgājušo skolotāju kapu kopiņas, uzlika ziedus un iededzināja svecītes. Lai sildās dvēseles! Paldies audzinātājai Mārītei Valeniecei un jauniešiem!

  Lasīt vairāk
 • 03/11/2020
  Direktors Viktors Indričāns dodas pelnītā atpūtā

  30.oktobrī, par godprātīgu un nesavtīgu darbu, kolektīvs pateicās direktoram Viktoram Indričānam

  Lasīt vairāk
 • 03/11/2020
  Kārtojam Centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus

  Malnavas koledžā, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, notika profesionālās kvalifikācijas eksāmeni. 

  Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
  nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās
  profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
  Jauniešu garantijas ietvaros” vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001 Malnavas koledžā diplomus ieguva
  augkopības tehniķi,
  lauksaimniecības tehnikas mehāniķi,
  finanšu darbinieki.
  Arī neklātienes mācību programmā veiksmīgi nokārtoja eksāmenu un ieguva lauksaimniecības tehniķa mehāniķa diplomus. Paldies visiem par kopābūšanu!
  Lai veiksmīgs un veselīgs turpmākais ceļš!

  Lasīt vairāk
 • 03/11/2020
  Godinām skolotāju Ritu Žuku

  Skaistā jubilejā sveicam un godinām skolotāju un SMU vadītāju Ritu Žuku

  Lasīt vairāk
 • 03/11/2020
  Lepojamies ar mūsu pedagogiem

  2020.gada rudenī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija rīkoja akciju "Mans skolotājs/ja" , kurā vidusskolu absolventi pateicās skolotājiem par viņu darbu

  Santa Mukāne: " Paldies skolotājai Intai Miņinai par veltīto laiku mūsu attīstīšanai, uzklausīšanai un paldies par sniegtajām zināšanām un jauki pavadīto laiku."
  Kitija Ivulāne skolotājai Alitai Dukulei vēl: "Turpiniet motivēt skolēnus, sniegt nepieciešamo atbalstu!"

  Lasīt vairāk
 • 03/11/2020
  Skolotāju diena Malnavā

  Izglītojamo pašpārvalde skolotājus aicināja Dekstera laboratorijā. Notika interesanta prāta spēle, kas mijās ar jautriem apsveikumiem Skolotāju dienas apsveikumiem.

  Lasīt vairāk
 • 03/11/2020
  Mācību ekskursija SIA "Vecsiljāņi"

  Malnavas koledžas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties SIA “Vecsiljāņi” mēslu talkā un iepazīties ar modernu piena lopkopības saimniecību, lauku demonstrējumiem šķidro un cieto kūtsmēslu iestrādē. 

  Jēkabpilī bija iespēja iepazīties ar kooperatīva Latraps modernizētu graudu pieņemšanas punktu. Mēs izsakām pateicību Zemnieku Saeimai, SIA “Vecsiljāņi” un kooperatīvam “Latraps” par doto iespēju jauniešiem iepazīties ar modernām tehnoloģijām lauksaimniecībā.

  Lasīt vairāk
 • 29/09/2020
  "Uzņēmēju dienas Latgalē 2020"

  Šodien "Uzņēmēju dienas Latgalē 2020" tiešsaistes konferencē "Profesionālās izglītības iespējas Latgalē" prezentējām Malnavu.

  Lasīt vairāk
 • 29/09/2020
  Dodkepu.lv

  No 2020. gada 1. augusta līdz 2021. gada 31.janvārim Malnavas koledžā tiek realizēts Dodkepu.lv projekts “Kamanu suņu sporta elementu izmantošana neformālajā izglītībā, veicinot mācību motivāciju jauniešiem.”

  Lasīt vairāk
 • 21/09/2020
  Rēzeknē atklāj Olimpisko centru

  19.septembrī Olimpiskā centra atklāšanā Rēzeknē, mūsu jaunieši piedalījās kā brīvprātīgie.

  Lasīt vairāk
 • 21/09/2020
  Ar Eiropys tvierīņi Latgolā

  16.septembrī, Daugavpils Vienības namā, mūsu komanda piedalījās pasākumā “Ar Eiropys tvierīņi Latgolā” pirmajā diskusiju ciklā “Mūsdienu komunikācija un informācija, dezinformācijas posts un digitālo prasmju nozīme”

  Lasīt vairāk
 • 03/09/2020
  Malnavas koledža sekmīgi sāk jauno – Malnavas simtgades mācību gadu

  Ar neviltotu prieku, pēc garās pauzes kopš marta mēneša, Malnavas koledžā ir sācies jaunais mācību gads. Gadiem ejot, izvērtējot pieprasījumu darba tirgū, mainās izglītības un studiju programmas. Pašlaik Malnavā apgūst daudzas profesijas: autoserevisa speciālists, uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā, automehāniķis, autodiagnostiķis, autoelektriķis, finanšu darbinieks, lauku īpašumu apsaimniekotājs, augkopības tehniķis, lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, dārzkopis un lopkopis.

  Lasīt vairāk
 • 03/03/2020
  Malnavas audzēkņi Rēzeknes dzirnavniekā

  27.februārī Malnavas koledžas IP “Lauksaimniecība” 3.kursa audzēkņi agronomija prakses laikā apmeklēja uzņēmumu “Rēzeknes

  dzirnavnieks”. Šis uzņēmums latgales zemnieku saimniecībām sniedz dažāda veida pakalpojumus. Studiju programmas “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”absolvents Egīls Mikučanovs izrādīja audzēkņiem uzņēmuma sēklu laboratoriju, minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu
  noliktavas, graudu elevatoru. Audzēkņi un skolotāja V.Šumska izsaka lielu paldies par doto iespēju iepazīties ar uzņēmumu.

  Lasīt vairāk
 • 22/01/2020
  VADC Latgales filiāle Malnavā

  Ir izveidojusies laba tradīcija. Valsts asins

  donoru centra Latgales filiāles izbraukumi uz Malnavas koledžu. Jaunieši
  aizvien vairāk saprot, kāpēc jāziedo asinis un labprāt to arī dara.

  Lasīt vairāk
 • 21/01/2020
  Vienpadsmito reizi ciemojāmies sociālās aprūpes mājā "Mūsmājas"

  14.janvārī

  Malnavas koledžas 2. finanšu darbinieku un 2.autodiagnostiķu
  grupu audzēkņi, kā rūķi, 11 reizi ciemojās sociālajā mājā “Mūsmājas”. Par
  audzēkņu un darbiniekus saziedotajiem līdzekļiem bija sarūpētas dāvanas: katram iemītniekam tika uzdāvināta fotogrāfija rāmītī, saldumi un pīrāgi, visam
  gadam abonēti žurnāli “Omītes zālītes” un “Ievas stāsti”, iegādātas dažādas galda
  spēles.

  Mūsu kursam ir ļoti pozitīvas atsauksmes par pasākumu, bija ļoti liels prieks
  iepriecināt cilvēkus no ziedojumiem sarūpētajām dāvanām. Mūsu sirdis sasildīja
  cilvēku smaidi. Tas mums lika saprast, ka ir svarīgi palīdzēt vienam otram, jo
  tādā veidā radām mieru savās dvēselēs. Labprāt atkārtosim šo pasākumu un
  nākošgad noteikti atkal būsim ciemiņi „Mūsmājās”.

  Ziemassvētku
  vecītis (Otto Kapteinis)

  Lasīt vairāk
 • 13/01/2020
  Prakses atskaite

  Projekta “Malnavas

  koledžas auto audzēkņu prakse Vācijā” (Nr.2019-1-LV01-KA102-060136) finansējums
  ES Mūžizglītības
  programmas ietvaros 2019.gada 14. decembrī

  Lasīt vairāk
 • 16/12/2019
  Ceļā uz nākamo simtgadi

  Malnavas koledžas pašpārvaldes jaunieši Kitija Ģeidāne, Everita Borisova un Kristers Kaņepe piedalījās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojumā "Ceļā uz nākamo simtgadi". Paldies VISC un Jelgavas tehnikums par vienreizējo iespēju!

  Lasīt vairāk
 • 12/11/2019
  11.novembris Malnavā

  Lāčplēša dienas rītu sākam ar filmas "Rīgas sargi" noskatīšanos. Pēcpusdienā, kopā ar Kārsavas novada izglītības iestāžu jauniešiem ejam gājienā, lai Bozovas kapos atcerētos un pieminētu par Latvijas brīvību kritušos.

  Lasīt vairāk
 • 12/11/2019
  Labie darbi turpinās

  Cīnītāju par Latvijas brīvību piemiņas vietas sakopšana Bozovas kapos.

  Lasīt vairāk
 • 12/11/2019
  Konkursā "Dzīve manā telefonā" uzvar malnaviete.

  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotajā radošo darbu konkursā ,,Dzīve manā telefonā" par labāko darbu profesionālās izglītības iestāžu grupā tika atzīts Malnavas koledžas 3. kursa audzēknes Kitijas Ģeidānes darbs.

  Lasīt vairāk
 • 07/11/2019
  Prāta spēļu turnīrs "Prātiņ, nāc mājās!" ir uzsācis II.sezonu.

  Piedaloties 20 komandām, jau II.sezonu veiksmīgi apgriezienus uzsācis prāta spēļu turnīrs "Prātiņ, nāc mājās". Paldies turnīra krustecākiem Ilgai Novikovai un Dainim Poikānam.

  Lasīt vairāk
 • 07/11/2019
  Ar pēdējiem rudens zied izskan pirmais izlaidums šajā mācību gadā.

  1.novembrī 2.v finanšu darbinieku izlaidums noritēja sirsnīgā un draudzīgā gaisotnē. Paldies audzinātājai Ritai Žukai par ieguldīto darbu jaunatnes audzināšanā.

  Lasīt vairāk
 • 07/11/2019
  Gūstam pieredzi pie jaunajiem zemes saimniekiem

  AP Lopkopība audzēkņi mācību programmas ietvaros apmeklēja zemnieku saimniecība “Kotiņi” un bioloģisko saimniecību “Mieriņi”.

  „Kotiņu” saimnieks Aldis Ločmelis ļoti interesanti un aizrautīgi izstāstīja par savu saimniecību. Īpašu uzmanību izpelnījās ražošanas līnijas un saražotā produkciju gan cilvēku pārtikai , gan dzīvnieku barībai. Saimniecībā ir ļoti daudz dažādu inovatīvu tehnoloģiju un ierīču. Visi atzina, Aldim ir īpašs skats uz notikumiem un procesiem. Visur sajūtama stingra saimnieka pieeja. Jauniešus patīkami pārsteidza sakārtotība un tīrība saimniecībā.
  Viļakas novada “Mieriņu” saimnieks Andrejs Mieriņš izstāstīja un parādīja savu plašo saimniecību, kuras darbība balstīta uz dabai draudzīgu saimniekošanu. Audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar gaļas liellopu, dažādu putnu sugu un trušu audzēšanas un turēšanas īpatnībām. Saimniecībai ir arī savs putnu un trušu apstrādes cehs. Saimnieks dalījās savā pieredzē arī par jaunāko tehnoloģiju izmantošanas iespējām ganāmpulka uzskaitē.
  Iegūti jauni iespaidi, zināšanas un saimniekošanas idejas.

  Lasīt vairāk
 • 04/11/2019
  Malnavieši informē par izglītošanās iespējām Malnavas koledžā.

  Valsts lauku tīkla organizētais informatīvais pasākums jauniešiem un skolēniem „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” Ozolmuižā. Malnavieši informē par izglītošanās iespējām Malnavas koledžā.

  Lasīt vairāk
 • 31/10/2019
  Sporta kluba "AMI" sacensības novusā

  30.oktobrī Rēzeknes tehnikumā notika profesionālās izglītības sporta kluba „AMI” sacensības novusā. Milana Kuzmina, Tīne Martuzāne, Elvita Vecināne un Alise Ločmele izcīnija 2.vietu. Apsveicam meitenes un skolotāju Gunāru Ozoliņu!

  Lasīt vairāk
 • 24/10/2019
  Aizstāv Kvalifikācijas prakses programmas izpildi

  23.oktobrī IP Banku zinības un finanses (māc.ilgums 1,5 gadi) audzēkņi aizstāvēja Kvalifikācijas prakses programmas izpildi.

  Lasīt vairāk
 • 23/10/2019
  Tikšanās ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa kapteini Vitu Onufrijevu.

  22.oktobrī organizējām tikšanos ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa kapteini Vitu Onufrijevu.

  Lasīt vairāk
 • 21/10/2019
  Panākumi Jēkabpilī

  18.oktobrī , Jēkabpilī Malnavas koledžas audzēkņi Andis Stefanovičs un Aivars Urbanovičs, kopā ar Kārsavas vidusskolas skolēniem Nikitu Jakimovu un Rodrigo Smušku, jaunsargu instruktora Gunāra Leļa vadībā, komandu vērtējumā izcīnīja 1. vietu militarizētajā šķēršļu joslas pārvarēšanā. Piedalījās 15.komandas. Apsveicam!

  Lasīt vairāk
 • 18/10/2019
  Zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljona rīkotās sacensības "Iepazīsti militāro dienestu" Ančupānu kartodromā

  17.oktobrī Malnavas koledžas jauniešu komanda Tīne Martuzāne, Elīna Caune, Otto Kapteinis, Reinis Motresku, Andis Stefanovičs, Raivis Aivis Voits, Jana Volodko, Alise Ločmele un skolotājs Gunārs Ozoliņš piedalījās Zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljona rīkotajās sacensībās "Iepazīsti militāro dienestu"

  Lasīt vairāk
 • 18/10/2019
  Labie darbi turpinās

  17.oktobrī topošie 2.kursa finanšu darbinieki un autodiagnostiķi kopā ar audzinātāju Daci Laizāni sakopa apkārtni pie ilggadējās Malnavas koledžas direktora vietnieces Marijas Orupes mājas.

  Lasīt vairāk
 • 18/10/2019
  Turpinām darīt labos darbus

  16.oktobrī 2.kursa topošie augkopības tehniķi un lauksaimniecības tehnikas mehāniķi ar audzinātāju Mariku Barkāni sakopa aizsaulē aizgājušo Malnavas koledžas skolotāju un darbinieku kapu kopiņas Kārsavas kapsētā.

  Lasīt vairāk
 • 10/10/2019
  Par tradīciju ir kļuvis VADC Latgales filiāles izbraukums uz Malnavas koledžu.

  Arī šajā trešdienā malnavieši ziedoja asinis.

  Lasīt vairāk
 • 10/10/2019
  Labo darbu nedēļa Malnavā

  Smaids, kas uzplaukst cilvēka sejā, ir pats krāšņakais zieds. Mums ļoti gribējās lai tas rotā čaklās saimnieces Intas Adamovičas seju. Tādēļ topošie 1.lopkopji kopā ar audzinātāju Janīnu Tereziju Barkāni un lopkopības skolotāju Marlindu Cimermani Labo darbu nedēļu iesāka ar talkošanu zemnieku saimniecībā „ Āres”. Visi vienojāmies, ka vēlamies palīdzēt veikt rudens darbus. Meitenes, puišu atbalstītas, čakli strādāja pie kartupeļu šķirošanas. Puišiem labi veicās cūku un aitu aizgaldu labošana.
  Kopā darbi veicās raiti. Šķiet saimnieces rūpju rieva pierē kļuva nedaudz gludāka un sejā tiešām atplauka smaids. Pašiem liels gandarījums par paveikto! Kā arī bija fantastiska iespēja tuvāk iepazīt savus grupas biedrus un skolotājus ārpus klases telpām, pie siltas tējas tases un pašcepta pīrāga.

  Inese Cimermane AP Lopkopība audzēkne

  Lasīt vairāk
 • 07/10/2019
  Kārsavas novadā godina skolotājus

  4.oktobrī Kārsavas Kultūras namā godināja un sveica svētkos skolotāju. Pateicības rakstu par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un Malnavas koledžas attīstībā saņēma koledžas direktors Viktors Indričāns.

  Lasīt vairāk
 • 30/09/2019
  LLU mācību un pētījumu saimniecībā “ Vecauce” notika profesionālais konkurss “Lauksaimniecībā” no 25. līdz 26.septembrim.”

  Šoreiz konkurss bija divās nominācijās “Augkopība” un“Lopkopība.” Konkursa teorētiskos jautājumus un praktiskos darbus sagatavoja

  eksperti no šīs saimniecības. Jautājumi bija nopietni un raksturīgi Zemgales reģionam un šai saimiecībai.

  Malnavas koledžu šajā konkursā pārstāvēja izglītības programmas “Lauksaimniecība” kvalifikācija “ Lauku īpašuma apsaimniekotājs”
  audzēkņi - “Augkopības” konkursā Gatis Grišulis un Lauris Lipskis un “Lopkopības” konkursā Kristiāns Babāns un
  Kristers Kaņepe.

  Konkursa 1.dienā veicās mūsu zēniem “Augkopības" konkursā, bet otrā diena nebija veiksmīga. Rezultātā 3.vieta. Konkurss “Lopkopībā”
  mūsu konkursantiem sagādāja grūtības, jo jautājumi un praktiskie darbi bija ļoti specifiski, kas vairāk pa spēkam bija konkurentēm, jo viņas jau vairākus
  gadus ir mācījušās veterinārmedicīnu un lopkopību.

  Neskatoties uz visu, zēni ieguva pozitīvas emocijas, vērtīgas zināšanas un prasmes.

  Lauksaimniecisko mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Vēsma Šumska

  Lasīt vairāk
 • 27/09/2019
  Konkurss “Kopā valodu daudzveidībā”

  26. septembrī

  PIKC Daugavpils tehnikums organizēja konkursu “Kopā valodu daudzveidībā”
  veltītu Eiropas valodu dienai.

  Malnavas koledžu
  pārstāvēja 1. kursa izglītojamie: Everita Borisova (1. finansisti), Nils
  Miethke (1.augkopības tehniķi), Roberts Baraņņikovs (1.autodiagnostiķi). Rezultātā starp 12 komandām jaunieši ieguva 3. vietu. Sveicam
  un lepojamies!!!


  Lasīt vairāk
 • 25/09/2019
  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas, Malnavas koledžai

  Šodien, 20. septembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas Ventspils tehnikumam, Malnavas koledžai un biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA profesionālajai vidusskolai Victoria. Harta šīm iestādēm ļaus pieteikties Erasmus+ profesionālās izglītības mācību mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.

  Lasīt vairāk
 • 20/09/2019
  Vieglatlētikas sacensības jauniešiem

  19.septembrī Vecbebros notika profesionālās izglītības

  sporta kluba „AMI” 30.sporta spēļu atklāšana un vieglatlētikas sacensības
  jauniešiem. Roberts Stepanovs ieguva 1.vietu bumbiņu mešanā un lodes grūšanā.
  Apsveicam!

  Lasīt vairāk
 • 20/09/2019
  Zinātnieku nakts pasākums.

  27.septembrī, jau 11 reizi Rēzeknes tehnoloģiju

  akadēmijā notiks Zinātnieku nakts pasākums. Pasākuma laikā notiks akcijas „Mans
  skolotājs/a” nominēto skolotāju apbalvošana.

  RTA ir izveidojusi skaistu tradīciju, kuras laikā RTA 1.kursu studenti nominē savas
  absolvētās izglītības iestādes skolotājus, kuri ir palīdzējuši viņu izaugsmē.

  Malnavas koledža sveic un lepojas ar RTA nominācijas „Mans skolotājs” balvas ieguvējiem
  Liliju Nagli un Daini Poikānu.

  Lasīt vairāk
 • 04/09/2019
  Jaunais mācību gads Malnavā ir sācies!

  Lai visiem radošs, labiem darbiem un panākumiem bagāts 2019./2020! Ja Tu vēl neesi izvēlējies kur izglītoties, nāc pie mums, Malnava Tevi gaida!

  Lasīt vairāk
 • 03/05/2019
  Paņemsim rokās mātes cimdus…

  Malnavas koledžas skolotāji un darbinieki oktobra beigās katrs savās mājās atvēra skapju atvilktnes, lai sameklētu rakstainu cimdu pāri, ko adījušas kādas mīļas rokas: vecvecmāte, vecmāte, māte, krustmāte, tante, laba paziņa vai draudzene… Pārcilājot cimdus, raisījās patīkamu un siltu atmiņu kamols, atdzima cimdu tapšanas stāsts vai vēlme pārskatīt vecās fotogrāfijas, lai vēlreiz paskatītos uz tik mīļajām, gaišajām sejām.

  Lasīt vairāk
 • 03/05/2019
  IEDVESMAS KONFERENCE „ UZDRĪKSTIES UZVARĒT!”

  15.oktobrī norisinājās Latvijā lielākā uzņēmējdarbības iedvesmas konference Ķīpsalā „Uzdrīksties uzvarēt„ Konferenci organizēja Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Junior Achievement Latvija (JA Latvia) projekta „Inovāciju motivācijas programma„ ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Konferences mērķis –izglītot jauniešus par uzņēmējdarbības vidi un daudzajām iespējām, ko tā dod.

  Lasīt vairāk
 • 03/05/2019
  Tikšanās ar Guntaru Raču

  11. septembrī, izcilā latviešu dzejnieka Raiņa dzimšanas dienā, Malnavas koledžas literārā pulciņa dalībnieki devas uz Ludzas Tautas namu, lai Dzejas dienu ietvaros tiktos ar dzejnieku, mūziķi, mūzikas izdevēju un producentu Guntaru Raču.

  Lasīt vairāk
 • 03/05/2019
  Amata konkurss

  Amata konkurss


  Malnavas koledža izsludina atklātu konkursu uz Malnavas koledžas jurista amatu (uz nenoteiktu laiku)

  Amata mērķis:

  – Koledžas juridisko dokumentu sagatavošana un saņemto dokumentu juridiska izvērtēšana, kā arī līgumu noslēgšanas un kontroles nodrošināšana

  Lasīt vairāk
 • 03/05/2019
  Panākumi Latvijas profesionālās izglītības iestāžu skatuves runas konkursā

  12.aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolā sabrauca jaunieši no Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm, lai rādītu savu prasmi skatuves runas konkursā. Uzstāties profesionālas žūrijas priekšā (Dace Jurka-VISC vecākā referente, Anna Jansone-Kultūras ministrijas pārstāve, režisore, Māris Andersons- kino un teātra aktieris) ir liela atbildība un arī uztraukums, ar ko ne visiem dalībniekiem izdevās tikt galā.

  Lasīt vairāk
 • 03/05/2019
  Lasījumi

  Paldies par veiksmīgu piedalīšanos XII Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu lasījumiem krievu valodā kā svešvalodā Janai Korņilovai un Valentīnai Meškovskai

  Lasīt vairāk
 • 03/05/2019
  Skatuves runas konkurss Malnavas koledžā

  Malnavas koledžas humanitāro mācību priekšmetu metodiskās komisijas organizētajā skatuves runas konkursā piedalījās 28 izglītības programmu “Banku zinības un finanses”, „Autotransports” un „Lauksaimniecība” 1.-3. kursu izglītojamie un IP realizācijas vietas Višķi izglītojamie. Konkursa uzdevums bija veicināt izglītojamo emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, attīstīt un pilnveidot jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, kā arī sekmēt jauniešu interesi par latviešu literatūras mantojumu.

  Lasīt vairāk
 • 03/05/2019
  Literārais pulciņš apmeklē teātra izrādi

  Vai Ingas Tropas “Dvēseļu utenis”, ko izrādīja “Dirty Deal Teatro”, ir saistīts ar Aleksandra Grīna “Dvēseļu puteni”? Šādu jautājumu, lielajā drūzmā gaidot izrādi, uzdeva katrs sev un draugam. Vārds “utenis” izrādās nozīmē- lietotu mantu sīkumtirgus, tātad- ar romānu nav nekāda sakara.Neziņa un interese par šo izrādi radīja vieglu šoku, kad atvērās priekškars un mēs visi ieraudzījām uz skatuves saliktos ledusskapjus. Virtuves tehnika un televizori uz tiem radīja intrigu. Zālē bija dzirdami čuksti, kas apklusa līdz ar skaļām, dažādām tautībām raksturīgām dziesmām un ledusskapju “sarunāšanos”. Kad virs ledusskapjiem ieslēdzās televizori un parādījās cilvēku lūpas, izrāde kļuva vieglāk uztverama. Uz mirkli radās izmisums. Vai tad visa izrāde būs tāda? Bet tad viens izbrīns nomainīja otru, mijoties ar smiekliem un pārsteigumu, kas radās, kad jaunie aktieri kāpa ārā no ledusskapjiem. Izrādē liela nozīme ir kamerai un tās pārraidītajam attēlam televizorā.

  Lasīt vairāk
 • 03/05/2019
  Bioloģiskās lauksaimniecības kursi noslēgušies

  Noslēgušies bioloģiskie kursi Ziemeļlatgales 34 lauksaimniekiem, kurus organizēja Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs kopā ar Malnavas koledžu. 180 stundu kursu laikā kursu dalībnieki iepazinās gan ar bioloģiskās lauksaimniecības principiem, normatīviem aktiem, kontroles kārtību , augkopības produkcijas ražošanu ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi, dzīvnieku audzēšanu, sabiedrības un cilvēku drošību, gan apmeklēja daudzas labākās Ziemeļlatgales zemnieku saimniecības.

  Lasīt vairāk