Sākums Stundu saraksts studentiem

Stundu saraksts studentiem

Stundu saraksta izmaiņas  13.decembrim un 17.decembrim  šeit

Stundu saraksta izmaiņas 18.decembrim   šeit