Sākums Stundu saraksts audzēkņiem

Stundu saraksts audzēkņiem

Stundu saraksts Jauniešu garantijas grupām 2018./2019.m.g.1.pusgads šeit

Stundu saraksta izmaiņas Jauniešu garantijas grupām no 11.decembra līdz 17.decembrim šeit

Stundu saraksta izmaiņas Jauniešu garantijas grupām no 4.decembra līdz 10.decembrim    šeit

Stundu saraksts 2018./2019.m.g.1.pusgads šeit

Stundu saraksta izmaiņas  13.decembrim un 14.decembrim  šeit

Stundu saraksta izmaiņas 17.decembrim un 18.decembrim   šeit