Sākums Stundu saraksts audzēkņiem

Stundu saraksts audzēkņiem

Stundu saraksts Jauniešu garantijas grupām 2018./2019.m.g.1.pusgads šeit

Stundu saraksts Jauniešu garantijas grupām

2018./2019.m.g. 2.pusgads šeit

Stundu saraksta izmaiņas Jauniešu garantijas grupām no 8.janvāra līdz 14.janvārim šeit

Stundu saraksta izmaiņas Jauniešu garantijas grupām no 15.janvāra līdz 21.janvārim    šeit

Stundu saraksts 2018./2019.m.g.1.pusgads šeit

Stundu saraksts 2018./2019.m.g. 2.pusgads šeit

Stundu saraksta izmaiņas  18.janvārim un 21.janvārim  šeit

Stundu saraksta izmaiņas 16.janvārim un 17.janvārim   šeit