Sākums Lektori

Lektori

Studiju programma „Uzņēmējdarbība  lauksaimniecībā” pilna laika studijas

Studiju programma „Autotransports ” pilna laika studijas

Studiju programma „Uzņēmējdarbība  lauksaimniecībā” nepilna laika studijas

Studiju programma  „Grāmatvedība un finanses”  nepilna laika studijas

Studiju programma „Autotransports ” nepilna laika studijas