Sākums Lat-Lit projekts

Lat-Lit projekts

video

projekts 2017

www.latlit.eu

www.europa.eu

LAT-LIT projekts Malnavas koledžā 

Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam Otrajā programmas prioritātē Nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes atbalstam projekts « Labour Market with out Borders »/ «MOBILITY” LLI- 183 

LATLIT_logo_LAT_full_CMYK

 

Malnavas koledža realizē  Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu.

i6

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Malnavas koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta nosaukums  INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY”

Projekta īstenotāji      Vadošais partneris: Krāslavas novada dome; Projekti partneri LV: Malnavas koledža; Saules skola (Daugavpils); Balvu novada dome (arodskola); Projekti partneri LT: Alantas arodskola; Zarasu arodskola, Utenas arodskola; Jonišķu arodskola.

Projekta mērķis  Stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas pāri robežai un, sadarbojoties 8 profesionālās izglītības iestādēm abās robežas pusēs, uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.

Projekta apraksts Projekta uzmanības centrā ir problēmsituācija, kad darbaspēka iemaņas, ko piedāvā profesionālā izglītība, ne vienmēr atbilst darba tirgus prasībām Latvijas-Lietuvas pierobežā, kā arī netiek pilnībā izmantotas darba iespējas otrpus robežai.

Projekta galvenā mērķa grupa ir 8 projektā iesaistīto skolu studenti un pasniedzēji, kas caur piedalīšanos kvalifikācijas celšanas pasākumu ciklā pasniedzējiem un teorētiskās un radošās darbnīcās studentiem uzlabos savas prasmes, lai atbilstu pārrobežu darba tirgus prasībām, tādējādi uzlabojot mobilitāti. Projekta aktivitātes tiks organizētas četrās starp-sektorālās tēmās, savstarpēji sadarbojoties visām iesaistītajām skolām, t.i., (1) autotransports, ieskaitot auto tehniskos aspektus un interjera dizainu, (2) tekstila un grafiskais dizains,  (3) ainavu arhitektūra un agro tūrisms, un (4) lauksaimniecība un tehnoloģijas.

Projektā paredzēts uzlabot izglītības programmu piedāvājumu un materiāli tehnisko bāzi izglītības procesa nodrošināšanai 8 projektā iesaistītajās skolās, kā arī iesaistīt 150 personas kopīgās pārrobežu nodarbinātību veicinošās aktivitātēs un apmācībās

 Īstenošanas laiks 2017.gada 7.maijs – 2019.gada 6.maijs

Kopējais projekta finansējums: 903 891,96 EUR, no kura Malnavas koledžai paredzēti 103 427.69 EUR (85% ERAF finansējums, 15% p līdzfinansējums). 

Projektā paredzēts iegādāties aprīkojumu automehāniķu mācību procesa uzlabošanai:  ORANGE 5 Programmer full set+ IMMO HPX; TANGO KEY Programmer; Universāla diagnostikas iekārta AVDI; Portatīvais dators; Riepu montāžas iekārta BOSCH TCE 4435 un TCE 330 ar ERGO CONTROL Riepu balansēšanas iekārtu BOSCH WBE 4400 Metālapstrādes virpas Holzmann ED1000KDIG; Frēze BF 50DIG; Lentzāģis BS210GP; Asināšanas darbagalds Holzmann UWS3; Urbšanas darbagalds Bernardo BM 25 T; REMS 590021 Pithon 1/2-2″ cauruļu locītājs.

Projekta koordinators Viktors Indričāns

 

i7

Projekta INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY” LLI-183 ietvaros 2017.gada 2. novembrī Malnavas koledžu apmeklēja projekta partneri no Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV), Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības un Utenas profesionālās izglītības centra (Lietuva). Koledžas direktors Juris Bozovičs pastāstīja par koledžu, par izglītības iespējām Malnavā

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Malnavas koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Malnavas koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

PROJEKTA REALIZĀCIJA  MALNAVAS KOLEDŽĀ 2017.GADĀ.

i1Partnerības līguma parakstīšana

i2

Projekta partneri

i3

Skolotāju apmācības Jonišķos (Lietuva)

i4

Skolotāju vizīte Zarasos

Projekta ietvaros Malnavas koledžas pārstāvji 2018.gada 23. martā piedalījās skolotāju apmācības “Efficiency and alternative solutions of Agriculture” Zarasu lauksaimniecības skolā

 

lll1

Izstāde “Izglītības iespējas 2018” Daugavpilī

Malnavas koledža realizē Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY” LLI 183
Projekta īstenotāji Vadošais partneris: Krāslavas novada dome; Projekti partneri LV: Malnavas koledža; Saules skola (Daugavpils); Balvu novada dome (arodskola); Projekti partneri LT: Alantas arodskola; Zarasu arodskola, Utenas arodskola; Jonišķu arodskola.
Projekta ietvaros Malnavas koledžas pārstāvji piedalījās Izstāde “Izglītības iespējas 2018” Daugavpilī, novada kultūras centrā “Vārpa 2018.gada 23. martā Tika sniegta informācija par projekta mērķiem , rezultātiem un aktivitātēm Malnavas koledžā, kā arī projekta lomu izglītības kvalitātes uzlabošanā Latvijas –Lietuvas pierobežā

lll3

Izstādē “Izglītība un karjera 2018” Rēzeknē

Projektu “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY” LLI 183 .Projekta ietvaros Malnavas koledžas pārstāvji piedalījās Izstādē “Izglītība un karjera 2018” Rēzeknē

lll4

Radošas darbnīcas Malnavā

INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekta “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY”LLI -183 ietvaros Malnavas koledžā 2018.gada  13.-15.jūnijā notika radošās darbnīcas lauksaimniecības specialitāšu audzēkņiem. Triju dienu laikā ciemiņi no Jonišķiem, Alantas un Zarasiem papildināja savas zināšanas un prasmes agronomijā, lopkopībā un mehanizācijā. Nodarbības vadīja Malnavas koledžas lektori SIA Amazone, SIA Konekesko un z/s Kotiņi pārstāvji

lll5

 

 

 

 

 

 

lll7

Izstāde Viļānos

lll8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malnavas koledža piedalījās Lauku dienā Viļānos, kas norisinājās 2018.gada  12. jūlijā. Koledžas pārstāvji prezentēja Malnavas koledžas Studiju un Izglītības programmas un stāstīja par INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY” LLI-183

“Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”, 21. un 22. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē

Malnavas koledžas pārstāvji piedalījās“Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”, 21. un 22. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē. Tika sniegta informācija par projekta mērķiem , rezultātiem un aktivitātēm Malnavas koledžā, kā arī projekta lomu izglītības kvalitātes uzlabošanā Latvijas –Lietuvas pierobežā

lll9

Radošās darbnīcas Zarasu lauksaimniecības skolā Lietuvā — pilsētā Zarasai.

CREATIVE WORKSHOP Ecological Agriculture and Education
within the INTERREG V-A Latvia-Lithuania Programme project LLI-183 „Labour Market without Borders” / „MOBILITY”

2018.gada 25. septembris

lll10

 

 

 

 

 

 

Radošas darbnīcas Jonišķi Lietuva

 

lll11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lll12

 

 

 

 

 

 

 

Skolotāju apmācības

Projekta ietvaros Malnavas koledžas pārstāvji 2019.gada 8.-9. aprīlī piedalījās skolotāju apmācībās – automašīnu virsbūvju remonta tehnoloģijas Krāslavā

Vizīte Tartu (Igaunija)

INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekta “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY ietvaros Malnavas koledžas Autotransporta specialitātes studenti 2019. gada 10. aprīlī piedalījās  mācību braucienā. Brauciena laikā apmeklēja profesionālo skolu “Tartu Kutsehariduskeskus”, kur katru gadu apmāca 2500 studentus. Skola ir pirmā Baltijas valstīs, kurai ir modernākās automašīnu virsbūvju remonta iekārtas Baltijas valstīs. Šīs skolas absolventi ir ļoti pieprasīti darba tirgū. Iepazinās ar skolas  sadarbības uzņēmumu „Urban garāža” (specializācija- automašīnu restaurācijā).  

32

Radošās darbnīcas  Alantā (Lietuva)

INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekta “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY ietvaros Malnavas koledžas Lauksaimniecības specialitātes studenti 2019. gada 17.-19. aprīlī piedalījās  Mācību darbnīcas Alantā (Liietuvā)  Konkursā„Jaunais lauksaimniecības speciālists 2019” Malnavas koledžu pārstāvēja Kristiāms Babāns un Aldis Jānis Ļevkovs

31

2019.gada 30. aprīlī Malnavas koledžā noslēdzās   INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY

SIA GABOTEH piegādāja puspiekabi METAL FACH ar celtspēju 12t, ko paredzēts izmantot mācību procesā

 

 

3334

Nodarbībās tiek izmantota projekta ietvaros  iegādātās iekārtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta koordinators Viktors Indričāns

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Malnavas koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.