Sākums Kontakti

Kontakti

Malnavas koledža

Kļavu ielā 17, Malnavā, p/n Vītoli, Kārsavas novads, LV-5750

Informācijai 65733100, 65733274, 65733425(studiju daļa)

malnavaskol@inbox.lv, www.malnava.lv

Reģistrācijas numurs 4247002587

Nodokļu maksātāja numurs 90000019505

Norēķinu konta numurs: LV08 TREL 2150 2320 0900 0

Valsts Kase, Kods: TREL LV22

 

Darba laiks: 8:00 – 16:30, pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo darbinieku.

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis e-pasts
Direktors Viktors Indričāns 29421023 vindricans@inbox.lv
Sekretāre/personāla uzskaites darbiniece Sandra Švarca 65733100 malnavaskol@inbox.lv
Fakss   65733100  
Galvenā grāmatvede Silvija Sutra 29199426  silvijasutra@inbox.lv
Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības jomā Iveta Deniškāne-Ruskule 26516936  iveta.malnava@inbox.lv
Lietvedības sekretāre Ilona Ancāne 65733274  
Direktora vietnieks praktiskajā apmācībā Aivars Ruskulis  26535549 aivars.malnava@inbox.lv
Direktora vietniece audzināšanas darbā Inta Ostrovska 26444605 inta.ostrovska@gmail.com
Studiju daļas vadītāja Ruta Kļaviņa 26462906 rklavina@inbox.lv
Mācību procesa metodiķe Anita Jakimova 26361425 anitajakimova@inbox.lv
Arhīva pārzine Līga Burbo 28316562 liga.korkla@inbox.lv
Darba aizsardzības speciāliste Ivars Ņukša 26193262 ivars.nukss@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja Inta Miņina 26161549 inmi@inbox.lv
Dienesta viesnīcas vadītāja Lilija Skrima 27874089 lilija.skrima@inbox.lv
Dienesta viesnīca Liepu ielā 1 Dežurants 65733201

26317089

 
Sporta organizators Gunārs Ozoliņš 26640736 dubcik@inbox.lv
Medicīnas māsa Larisa Kolosova 29334951  
Saimniecības daļas vadītājs Valdis Naglis 26563301 ksavo15@inbox.lv