Home College departament Uzņ. lauksaimniecība
05.12.2016
(Latviešu) Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai

05.12.2016
(Latviešu) Metodiskie norādījumi patstāvīgo un kursa darbu izstrādāšanai

05.12.2016
(Latviešu) Metodiskie norādījumi kvalifikācijas prakses atskaites sagatavošanai un aizstāvēšanai

05.12.2016
(Latviešu) Kvalifikācijas prakses programma