Sākums Studiju daļa Uzņ. lauksaimniecība
05.12.2016
Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai

05.12.2016
Metodiskie norādījumi patstāvīgo un kursa darbu izstrādāšanai

05.12.2016
Metodiskie norādījumi kvalifikācijas prakses atskaites sagatavošanai un aizstāvēšanai

05.12.2016
Kvalifikācijas prakses programma