Sākums Studiju daļa Gr. un finanses
05.12.2016
Metodiskie norādījumi patstāvīgo un kursa darbu izstrādāšanai

05.12.2016
Metodiskie norādījumi kvalifikācijas prakses atskaites sagatavošanai un aizstāvēšanai

05.12.2016
Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai