Home Pašnovērtējums State budget spending
14.06.2018
(Latviešu) Koledžas amatpersonām izmaksātais atalgojums (neto) 2019. gada februara mēnesī.

22.11.2016
(Latviešu) Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas sadalījums pa amatu grupām