Sākums Pašnovērtējums Valsts budžeta izlietojums
14.06.2018
Koledžas amatpersonām izmaksātais atalgojums (neto) 2018. gada novembra mēnesī.

22.11.2016
Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas sadalījums pa amatu grupām