Sākums Pašnovērtējums Publiskais pārkats
04.04.2017
Malnavas koledžas 2016. gada publiskais pārskats

22.11.2016
Malnavas koledžas 2015.gada publiskais pārskats

22.11.2016
Malnavas koledžas 2014.gada publiskais pārskats