Sākums Pašnovērtējums
22.11.2016
Studiju programmas ” Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā ” pašnovērtēšanas ziņojums

19.11.2016
Studiju programmas ” Autotransports ” Ikgadējais pašnovērtēšanas ziņojums

19.11.2016
Studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” Ikgadējais pašnovērtēšanas ziņojums

01.12.2015
Malnavas koledžas Profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2014./2015.mācību gadu