22.11.2016
Studiju programmas ” Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā ” pašnovērtēšanas ziņojums

19.11.2016
Studiju programmas ” Autotransports ” Ikgadējais pašnovērtēšanas ziņojums

19.11.2016
Studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” Ikgadējais pašnovērtēšanas ziņojums