Home Pašnovērtējums
22.11.2018
(Latviešu) Malnavas koledžas profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2017./2018. mācību gadu

14.06.2018
(Latviešu) Koledžas amatpersonām izmaksātais atalgojums (neto) 2019. gada februara mēnesī.

27.07.2017
(Latviešu) Malnavas koledžas profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2016./2017.mācību gadu

04.04.2017
(Latviešu) Malnavas koledžas 2016. gada publiskais pārskats

13.12.2016
(Latviešu) Statistika

22.11.2016
(Latviešu) Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas sadalījums pa amatu grupām

22.11.2016
(Latviešu) Malnavas koledžas 2015.gada publiskais pārskats

22.11.2016
(Latviešu) Malnavas koledžas 2014.gada publiskais pārskats

22.11.2016
(Latviešu) Malnavas koledžas Profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2015./2016.mācību gadu

22.11.2016
(Latviešu) Malnavas koledžas profesionālās vidējās izglītības programmas Autotransports, kvalifikācijas autoelektriķis pašnovērtējums