Sākums Pašnovērtējums
22.11.2018
Malnavas koledžas profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2017./2018. mācību gadu

14.06.2018
Koledžas amatpersonām izmaksātais atalgojums (neto) 2019. gada februara mēnesī.

27.07.2017
Malnavas koledžas profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2016./2017.mācību gadu

04.04.2017
Malnavas koledžas 2016. gada publiskais pārskats

13.12.2016
Statistika

22.11.2016
Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas sadalījums pa amatu grupām

22.11.2016
Malnavas koledžas 2015.gada publiskais pārskats

22.11.2016
Malnavas koledžas 2014.gada publiskais pārskats

22.11.2016
Malnavas koledžas Profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2015./2016.mācību gadu

22.11.2016
Malnavas koledžas profesionālās vidējās izglītības programmas Autotransports, kvalifikācijas autoelektriķis pašnovērtējums