Home Erasmus +
17.09.2018
(Latviešu) Malnavas koledžā realizēja Erasmus + programmas mobilitātes projektu

02.10.2017
(Latviešu) Malnavas koledžā realizē Erasmus + programmas mobilitātes projektu 2017-1-LV01-KA102-035247 ‘’Malnavas koledžas audzēkņu prakse Vācijā’’

25.11.2016
(Latviešu) Malnavas koledžā turpinās darbs Erasmus + programmas mobilitātes projektā ‘’Malnavas koledžas audzēkņu prakse Vācijā’’