Home Events
02.11.2018
(Latviešu) Paņemsim rokās mātes cimdus…

31.10.2018
(Latviešu) IEDVESMAS KONFERENCE „ UZDRĪKSTIES UZVARĒT!”

13.09.2018
(Latviešu) Tikšanās ar Guntaru Raču

05.09.2018
(Latviešu) Amata konkurss

16.04.2018
(Latviešu) Panākumi Latvijas profesionālās izglītības iestāžu skatuves runas konkursā

05.03.2018
(Latviešu) Lasījumi

05.03.2018
(Latviešu) Skatuves runas konkurss Malnavas koledžā

29.11.2017
(Latviešu) Literārais pulciņš apmeklē teātra izrādi

04.08.2017
(Latviešu) Malnavas koledža realizē Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības

27.12.2016
(Latviešu) Pasniedz IZM Pateicības rakstus par ieguldījumu izglītības pieejamības veicināšanā cilvēkiem ar invaliditāti