Sākums 2019
17.02.2019
Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes AP “Autotransports” izglītojamajiem Nr. MK 2019/2 ESF