Sākums 2018
13.12.2018
Iepirkuma „Degvielas iegāde Malnavas koledžas vajadzībām” MK 2018/9

12.06.2018
Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Lauksaimniecība” izglītojamajiem Nr. MK 2018/15 ESF

12.06.2018
Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Lauksaimniecības tehnika” izglītojamajiem Nr. MK 2018/14 ESF

12.06.2018
Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Banku zinības un finanses” izglītojamajiem

06.06.2018
Tehnisko līdzekļu iepirkums mācību procesa nodrošināšanai AP Autotransports un IP Lauksaimniecība

18.05.2018
„Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes AP “Dārzkopība” izglītojamajiem” MK-2018/10 ESF

20.04.2018
Augsnes frēzes iegāde

20.04.2018
Darba apģērbs un individuālās aizsardzības līdzekļu iegāde ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekta ietvaros

13.04.2018
Studiju mācību vides uzlabošanas būvdarbi Malnavas koledžā (SAM 4.2.1.2.)

27.02.2018
Instrumentu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai IP “Autotransports” un “Lauksaimniecības tehnika”