Sākums 2017
16.06.2017
Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Lauksaimniecība” izglītojamajiem

06.06.2017
Darba apģērba iegāde AP “Autotransports”, AP “Dārzkopība”, IP “Lauksaimniecība” un IP “Lauksaimniecības tehnika”, IP “Banku zinības un finanses” prakšu nodrošināšanai

31.05.2017
Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes AP “Dārzkopība” izglītojamajiem

19.05.2017
Mācību līdzekļu iegāde IP “Dārzkopība”, “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” prakšu nodrošināšanai”

06.04.2017
Minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu iegāde Malnavas koledžas vajadzībām

21.02.2017
Šķeldas piegāde Malnavas koledžas katlu mājai

17.02.2017
Tehnisko līdzekļu iepirkums mācību procesa nodrošināšanai IP Autotransports un IP Lauksaimniecība

16.12.2016
Iepirkuma mācību līdzekļu IP “Dārzkopība” un “Lauksaimniecība” prakšu nodrošināšanai iegāde

13.12.2016
Degvielas iegāde Malnavas koledžas vajadzībām ID Nr. MK 2016/15

07.12.2016
Iepirkuma “Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai Ip “autotransports” nolikums