Sākums 2017
15.12.2017
Degvielas iegāde Malnavas koledžas vajadzībām

04.12.2017
“Mācību līdzekļu iegāde AP “Dārzkopība” un IP “Lauksaimniecība” prakšu nodrošināšanai

27.11.2017
Materiālu iegāde virsbūvju remonta prakšu nodrošināšanai AP “Autotransports” un IP “Lauksaimniecības tehnika”

27.11.2017
Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai AP “Autotransports” un IP “Lauksaimniecības tehnika”

19.09.2017
Lauksaimniecības tehnikas laboratorijas vienkāršotā atjaunošana

27.08.2017
Automehāniķu aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai

27.08.2017
Lauksaimniecības tehnikas piegāde mācību procesa nodrošināšanai

12.07.2017
Automehāniķu aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai

16.06.2017
Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Banku zinības un finanses” izglītojamajiem

16.06.2017
Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Lauksaimniecības tehnika” izglītojamajiem