Sākums 2016
16.01.2017
Malnavas koledžas siltumtrases remonts ID Nr. MK 2016/10

16.01.2017
Kvalifikācijas prakšu nodrošinājums IP “Banku zinības un finanses” izglītojamajiem

16.01.2017
Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Lauksaimniecība” izglītojamajiem

10.01.2017
Malnavas koledžas mācību kabinetu un ēdnīcas telpu remonts

10.01.2017
Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Dārzkopība” izglītojamajiem

10.01.2017
Šķeldas padeves sistēmas izveide Malnavas koledžas katlu mājā

10.01.2017
Darba apģērbu, apavu un aizsardzības līdzekļu iegāde

10.01.2017
Augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu iegāde Malnavas koledžas vajadzībām

10.01.2017
Autobusa pārvadājumu pakalpojumi mācību braucieniem

10.01.2017
Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Autotransports” izglītojamajiem