Sākums 6.pielikums

6.pielikums

6.pielikums

Izglītības programmas informatīvs apraksts

Izglītības programma Dārzkopība
Iegūstamā kvalifikācija Dārzkopis
Mācību  ilgums 1  gads
Kvalifikācijas apraksts Dārzkopis veic augu pavairošanu, audzēšanu, kopšanu un ražas novākšanu, dārzkopības produkcijas sagatavošanu realizācijai, pirmapstrādei un uzglabāšanai, šķirojot un iepakojot atbilstoši kvalitātes un marķēšanas prasībām; veic darba pienākumus dārzkopības apakšnozarēs (stādu audzēšanā, puķkopībā, dārzeņkopībā, augļkopībā). Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai dārzkopim nepieciešama A kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība. Dārzkopis strādā dārzkopības uzņēmumā dārzkopības tehniķa, agronoma vai cita speciālista vadībā vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona
Iegūstāmā izglītība Izglītības dokuments Arodizglītība

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Mācību priekšmeti Profesionālie mācību priekšmeti

Lauksaimniecības pamati, Augļkopība, Dārzeņkopība, Apzaļumošana, Darba aizsardzība, Saimniekošanas mācība, Tehnikas mācība, Ceļu satiksmes noteikumi un kustības drošība

Praktiskās mācības

Lauksaimniecības pamati, Dārzeņkopība, Augļkopība, Apzaļumošana, Tehnikas mācība ( Darbs ar agregātiem)

Kvalifikācijas prakse

Iesniedzamie dokumenti ·         iesniegums; (skolas sagatavota veidlapa);

·         apliecinājums;

·         dokumenta par pamatizglītību  kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;

·         4 fotokartiņas (3×4);

·         pases vai ID kartes kopija (personiski uzrādot oriģinālu);

·         medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u).

Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai Pamatizglītība (pēc 9.klases)
Ir ·         dienesta viesnīca

·         ēdnīca

·         iespēja mācīties modernos kabinetos un laboratorijās

·         izmantot bagātīgo bibliotēkas grāmatu fondu

·         surdotulka pakalpojumi

Mūsu adrese

 

Kļavu iela 17,  Malnavas koledža, Malnavas pagasts, p/n Vītoli Kārsavas novads, LV – 5750

telefons: 657-33100;657-33247 (mācību daļa) fakss: 657-33100

e-pasts: malnavaskol@inbox.lv

mājas lapa: www.malnava.lv