Sākums 5.pielikums

5.pielikums

5.pielikums

Izglītības programmas informatīvs apraksts

Izglītības programma Lauksaimniecības  tehnika
Iegūstamā kvalifikācija Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis
Mācību  ilgums 4  gadi
Kvalifikācijas apraksts Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis strādā lauksaimnieciskās ražošanas un lauksaimniecības tehnikas servisa uzņēmumos. Patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un veic tās tehniskā stāvokļa diagnostiku, tehnisko apkopi un remontu, plāno un organizē uzticēto darbu izpildi.
Iegūstāmā izglītība Izglītības dokuments Profesionālā vidējā izglītība

Diploms par profesionālo izglītību

Mācību priekšmeti Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda, Pirmā svešvaloda, Otrā svešvaloda, Matemātika,  

Informātika, Ķīmija, Fizika, Ekonomika, Literatūra, Latvijas un pasaules vēsture, Sports.           

  Profesionālie mācību priekšmeti

Sabiedrības un cilvēka drošība, Mašīnmācības pamati, Rasēšana, Lauksaimniecības pamati, Spēkratu uzbūve, Spēkratu tehniskā apkopes un remonts, Vadības zinības, Satiksmes noteikumi un satiksmes drošība, Lauksaimniecības tehnika, Elektrotehnikas un elektronikas pamati, Profesionālā svešvaloda, Spēkratu elektroiekārtas  diagnostika un remonts,

Profesionālā saskarsme.

Praktiskās mācības

Atslēdznieku darbi, Darbi lauksaimniecībā, Metālapstrāde un metināšanas  darbi, Montāžas/demontāžas darbi, Spēkratu tehniskās apkopes un remonts, Kvalifikācijas prakse.

Iesniedzamie dokumenti ·      iesniegums; (skolas sagatavota veidlapa);

·      dokumenta par pamatizglītību  kopija , uzrādot dokumenta oriģinālu;

·      4 fotokartiņas (3×4);

·      pases vai ID kartes kopija (personiski uzrādot oriģinālu);

·      medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u).

Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai Pamatizglītība (pēc 9.klases)
Ir
  • dienesta viesnīca
  • ēdnīca
  • iespēja mācīties modernos kabinetos un laboratorijās
  • izmantot bagātīgo bibliotēkas grāmatu fondu
Mūsu adrese:

 

Kļavu iela 17,  Malnavas koledža, Malnavas pagasts, p/n Vītoli Kārsavas novads, LV – 5750

telefons: 657-33100;657-33247 (mācību daļa) fakss: 657-33100

e-pasts: malnavaskol@inbox.lv

mājas lapa: www.malnava.lv

Papildus informācija https://www.facebook.com/malnava/

http://www.draugiem.lv/malnavaskoledza/

https://twitter.com/Malnavaskoledza

www.malnava.lv,