Sākums 2019 Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes AP “Autotransports” izglītojamajiem Nr. MK 2019/2 ESF

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes AP “Autotransports” izglītojamajiem Nr. MK 2019/2 ESF

Nolikums    Lēmums