Sākums 2017 “Mācību līdzekļu iegāde AP “Dārzkopība” un IP “Lauksaimniecība” prakšu nodrošināšanai

“Mācību līdzekļu iegāde AP “Dārzkopība” un IP “Lauksaimniecība” prakšu nodrošināšanai

Dokumentus apskatīt šeit: Nolikums   Lēmums   Līgums