Sākums ERAF Projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/004 “Augstākās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšana Malnavas koledžā”

Projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/004 “Augstākās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšana Malnavas koledžā”

ERAF projekts Malnavas koledžā

Lauksaimniecības tehnikas iepirkums projektā

Projekta realizācija 2017.gadā

Projekta aktivitātes 2018.gadā

Projekts turpinās 

SIA Amazone tehnika Malnavā

Projekts noslēdzas