Sākums 2017 Automehāniķu aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai

Automehāniķu aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai

Nolikums       Lēmums        Lēmums 

Līgums 1. daļai 

Līgums 2. daļai  

Līgums 3. daļai