Sākums 2017 Automehāniķu aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai

Automehāniķu aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai

Dokumentus var apskatīt šeit:      Nolikums    Lēmums

Precizējums:

Punkts:

16.1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu piegādes līgumu. Par līdzvērtīgu piegādes līgumu uzskatāms līgums, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:

a) līguma vērtība bez PVN ne mazāka kā 50% no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā;

b) apakšpunkta pareizais teksts

b) līguma ietvaros piegādāto preču funkcionālais pielietojums atbilst attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas ietvaros piegādājamo preču funkcionālajam pielietojumam – veikta automehāniķu aprīkojuma un/vai iekārtu piegāde.

 

Precizējums 2

Jautājums:

Automehāniķu aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai
MK 2017/10 LAT-LIT AK<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Minētajiem iekārtu modeļiem ir daži parametri, kuri neatbilst šiem modeļiem.

Ja mēs norādīsim pareizos parametrus, tad piedāvājums neatbildīs tehniskajai specifikācijai.

Zemāk nesakritības:

  1. Metālapstrādes virpaHolzmann ED1000KDIG

Vārpstas caurejamība pieprasīta specifikācijā 52mm, bet saskaņā ar ražotāja dokumentāciju ir 55mm

Motorajauda S1 (100%) / S6 pieprasīta 2,2kW/3,3kW, bet ir 2,0kW/2,4kW

  1. Frēze BF 50DIG

Vārpstas kustība pieprasīta 120mm, bet ir 130mm

Garenvirziena kustība pieprasīta 560mm, bet ir 450mm

Perpendikulārā kustība pieprasīta 230mm, bet ir 170mm

  1. Urbšanas darbagaldsBernardo BM 25 T

Maks. attālums vārpstas gals – galds pieprasīts 412mm, bet ir 415mm

Kā mums rīkoties?

 

Atbilde: šajā gadījumā jāņem ražotāju piedāvātie parametri