Sākums 2017 Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Banku zinības un finanses” izglītojamajiem

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Banku zinības un finanses” izglītojamajiem

Dokumentus var apskatīt šeit:   NOLIKUMS