Normatīvie dokumenti

Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146

„Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”

 

Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791

Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis

 

Ministru kabineta  2011. gada 30. augusta noteikumi  Nr. 662

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”