Informācija

Malnavas koledža

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas

kvalifikācijā – Lauku īpašuma apsaimniekotājs,

trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens notiks 18.06.2018., sākums plkst. 10.00

Konsultāciju grafiks 15.06.2018.

 

 

Kvalifikācija

Konsultācijas administratīvos jautājumos vieta, laiks, vadītājs Konsultācijas par eksāmena norisi /mācību priekšmets/ Vieta, laiks, vadītājs
Lauku īpašuma apsaimniekotājs Mācību daļa,

64. kab. 24. un 26.05.2018.

plkst.14.00-15.00

direktora vietn.

I.Deniškāne – Ruskule

lopkopība 15.06.2018., 9.00 -10.00

M. Cimermane

muižas ēkā

 

    augkopība 15.06.2018.; 10.15 – 11.15

V. Šumska, muižas ēkā

    lauksaimniecības tehnika

 

15.06.2018.

no 13.30 – 15.00;    R.Lāčaunieks, muižas ēkā

    ekonomika,

grāmatvedība

15.06.2018. no

12.00-13.00

R.Kļaviņa ;  j. k. 75.kab.

 

Sastādīja:        direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā  I.Deniškāne – Ruskule

e-pasts: iveta.malnava@inbox.lv ,  mob.26516936