Sākums 2014 Aprīkojuma piegāde auto elektronikas testēšanas laboratorijai granta līguma Nr.ESTLATRUS/1.1/ELRII-285/2012/27 ietvaros

Aprīkojuma piegāde auto elektronikas testēšanas laboratorijai granta līguma Nr.ESTLATRUS/1.1/ELRII-285/2012/27 ietvaros

Materiālus var apskatīt šeit:    Nolikums: