Sākums 2016 Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Dārzkopība” izglītojamajiem

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Dārzkopība” izglītojamajiem

Materiālus var apskatīt šeit:

Nolikums: