Studiju priekšmetu apraksti

Studiju programma Autotransports

Studiju programma ”Grāmatvedība un finanses”

Studiju programma ”Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”