Sākums Projekti ESF Projekta sākums

Projekta sākums

Malnavas koledžā 2013./2014.mācību gadā veiksmīgi uzsākts realizēt Eiropas Sociālā fonda 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes  „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”  vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001