Sākums Struktūra Vadība Malnavas koledžas vadība

Malnavas koledžas vadība

Malnavas koledžas vadība

Direktors
Viktors Indričāns
tālrunis 657-33425 mob. 29421023
E-pasts vindricans@inbox.lv

Direktora vietnieks profesionālās vidējās izglītības jomā 
Iveta Deniškāne – Ruskule
tālrunis 657-33274 mob. 26516936
E-pasts iveta.malnava@inbox.lv

Direktora vietnieks praktiskajā apmacībā
Aivars Ruskulis
mob. 26535549
E-pasts aivars.malnava@inbox.lv

Direktora vietniece audzināšanas darbā
Inta Ostrovska
mob. tālrunis 26444605
E-pasts inta.ostrovska@gmail.com

Mācību procesa metodiķe
Anita Jakimova
mob. tālrunis 26361425
E-pasts anitajakimova@inbox.lv

Studiju daļas vadītāja
Ruta Kļaviņa
tālrunis 657-33425 mob. 26462906
E-pasts rklavina@inbox.lv

Saimnieciskās daļas vadītājs
Valdis Naglis
tālrunis 65733922 mob. 26563301
E-pasts ksavo15@inbox.lv

Galvena grāmatvede
Silvija Sutra
tālrunis: 657-33212, mob.29199426
E-pasts silvijasutra@inbox.lv