Skolotāji

1.rinda (no kreisās): Viktors Indričāns, Ruta Kļaviņa, Inta Ostrovska, Juris Bozovičs, Anna Bozoviča, Vēsma Šumska, Jānis Jerumāns
2.rinda (no kreisās): Lilija Skrima, Janīna Terezija Barkāne, Anita Jakimova, Rita Žuka, Marlinda Cimermane, Mārīte Valeniece, Valentīna Gorpiniča, Ilga Novikova
3.rinda (no kreisās): Dainis Poikāns, Agnese Medne, Regīna Rudāne, Rita Starodumova, Inta Grišule, Ināra Zuša, Irēna Šicāne, Vitālijs Konstantinovs
4.rinda (no kreisās): Aldis Strods, Lilija Nagle, Inta Minina, Ņina Konstantinova, Vladimirs Deržickis, Oļegs Žukovs
5.rinda (no kreisās): Uldis Boldāns, Vladimirs Garšneks, Zenta Čačka, Alita Dukule, Dace Laizāne, Pjotrs Žukovs
6.rinda (no kreisās): Jānis Novikovs, Pēteris Romanovskis, Aleksejs Burbo, Edmunds Jurušs, Aivars Ruskulis, Aleksejs Cvetkovs, Gunārs Lelis