Sākums 2.pielikums

2.pielikums

2.pielikums

 Izglītības programmas informatīvs apraksts

Izglītības programma Autotransports
Iegūstamā kvalifikācija Autodiagnostiķis
Mācību  ilgums 4  gadi
Kvalifikācijas apraksts Autodiagnostiķis strādā automobiļu tirdzniecības, tehniskās apkopes uzņēmumos un remontdarbnīcās. Autoelektriķis veic automobiļu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas, pārbaudi, remontu vai nomaiņu. Aprīko automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības.
Iegūstāmā izglītība Izglītības dokuments Profesionālā vidējā izglītība

Diploms par profesionālo izglītību

Mācību priekšmeti Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda; Pirmā svešvaloda; Otrā svešvaloda; Matemātika Informātika; Ķīmija, Fizika; Ekonomika ; Literatūra; Latvijas un pasaules vēsture , Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

Iekšdedzes motori, Automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas, Automobiļu uzbūve, Automobiļu remonts, Tehniskā grafika, Materiālu mācība, Automobiļu un elektronisko sistēmu diagnostika, Elektrotehnikas un elektronikas pamati, Praktiskā ķīmija, Sabiedrības un cilvēka drošība, Satiksmes noteikumi un kustības drošība, Profesionālā svešvaloda, Profesionālā saskarsme.

Praktiskās mācības

Atslēdznieku darbi, mērījumi, Iekšdedzes motori, Automobiļu elektroiekārtu remonts, Automobiļu elektronisko sistēmu montāža un diagnostika, Virsbūves remonts

Kvalifikācijas prakse

Iesniedzamie dokumenti ·         iesniegums; (skolas sagatavota veidlapa);

·         dokumenta par pamatizglītību kopija , uzrādot dokumentu oriģinālus;

·         4 fotokartiņas (3×4);

·         pases vai ID kartes kopija (personiski uzrādot oriģinālu);

·         medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u).

Uzņemšana Notiek  uz apliecības par pamatizglītību  pamata
Ir ·         dienesta viesnīca

·         ēdnīca

·         iespēja mācīties modernos kabinetos un laboratorijās

·         izmantot bagātīgo bibliotēkas grāmatu fondu.

·         surdotulka pakalpojumi

Mūsu adrese:

 

Kļavu iela 17;  Malnavas koledža, Malnavas pagasts, p/n Vītoli Kārsavas novads, LV – 5750

telefons: 657-33100;657-33247 (mācību daļa) fakss: 657-33100

e-pasts: malnavaskol@inbox.lv mājas lapa: www.malnava.lv