Sample Image
 
 
 

Read more...
 

Malnavas koledža

Reģ.nr. 4247002587
PVN reģ.nr. 90000019505
Malnava, Malnavas pagasts, p/n Vītoli, Kārsavas novads, LV-5750
E-pasts: malnavaskol@inbox.lv
 
 
 
Mājas lapa rekonstruēta ar ESF finansiālo atbalstu projekta
„IP Autotransports un IP Lauksaimniecība īstenošanas kvalitātes uzlabošana Malnavas koledžā " ietvaros